Vi har lagt et særdeles krevende år bak oss. Selv om vi vil merke effekten av Covid-19 i lang tid fremover begynner den forsiktige optimist nå å planlegge for en lysere fremtid.

Mange norske selskaper opplever at tiden er inne for å reflektere over hvordan situasjonen ble håndtert. De vil drøfte hva som kunne vært gjort annerledes for å forankre læring, og diskutere hva som må til for å komme tilbake sterkere og bedre.

Krav nummer én for å oppnå suksess i kjølvannet av koronakrisen er en kompetent og effektiv ledergruppe som fungerer optimalt. I samtaler med ledergrupper har vi identifisert de noen av de viktigste egenskapene og tiltakene for å håndtere nye og uvante utfordringer i tiden som kommer:

 • Evne til rask omstilling
 • Mobilisering av ressursene innad i ledergruppen
 • Fokus på målet
 • Fleksibel holdning
 • Tillit innad i ledergruppen

Vi anbefaler å gjøre en evaluering av ledergruppens håndtering av krisen. Vurder hva dere gjorde riktig, hva som kan forbedres og hvordan selskapet er posisjonert nå. Da får dere nyttig innsikt som du kan bruke i tiden fremover.

 

Finn fram termometeret

Ikke bokstavelig talt, selvsagt, men en jevnlig temperaturmåling er et av de enkleste og mest effektive tiltakene dere kan implementere for å sikre god flyt og samhandling i ledergruppen. Dette er like relevant i en normalsituasjon som i krisetid.

Hvor godt jobber dere sammen for å gjennomføre oppdraget dere har påtatt dere? Kontinuerlig evaluering av hvordan ledergruppen fungerer er helt essensielt for å opprettholde og forbedre gruppens effektivitet.

Still dere selv tre enkle spørsmål:

 1. Hva fungerer bra?
 2. Hva kan vi gjøre bedre?
 3. Hvordan skal vi gjøre dette?

Ved å foreta en slik temperaturmåling med jevne mellomrom sikrer dere at ledergruppen har et fleksibelt tankesett, rett fokus og god utvikling hele veien. Dette er kvaliteter som blir viktigere enn noen gang når selskapet skal nå nye høyder i 2021.

 

Tillit er nøkkelen – bruk tid på å bli kjent

Tillit er alfa og omega for god samhandling i ledergruppa. Tillit er også en av de mest ødeleggende faktorene dersom den mangler.

Manglende tillit internt i ledergruppen fører ofte til at én eller flere ledere blir passive, og holder potensielt verdifulle innspill og ideer tilbake. Dermed utnyttes ikke potensialet i ledergruppen til det fulle, og individuelle lederes engasjement daler. Da blir veien tilbake desto vanskeligere.

Noe av det viktigste dere kan gjøre som ledere er derfor å bruke tid på å bli godt kjent med hverandre. Dette vil styrke relasjonene dere imellom, og bygge opp en gjensidig følelse av trygghet i ledergruppen.

Forskning tilsier at det å vise sårbarhet, og det å våge å dele det som er vanskelig eller feil du har gjort, er en god måte å bygge tillit på.

Ledermøter er en god anledning til å åpne opp og gi hverandre feedback, noe som også er viktig for å bygge tillit. Benytt anledningen til å fortelle andre i gruppen hva du setter pris på hos dem. Dette kan være noe av generell natur eller noe spesifikt du har notert i løpet av møtet.

Det å bruke de første fem minuttene av ledergruppemøtene på å koble på hverandre er også en enkel måte å skape bedre relasjon og tillit. Det kan eksempelvis gjøres ved å ta en runde for å høre hva den enkelte mentalt har med seg inn i møtet, eller hvordan de har det. Dette er spesielt viktig i en digital setting der man ikke møtes jevnlig.

Bruk tid på å bli bedre kjent med hverandre – det er en investering som gir avkastning i form av en mer velfungerende ledergruppe!

 

Invester i ledergruppens utvikling – det lønner seg

For å oppfylle ledelsens overordnede oppdrag må jaget etter å nå operasjonelle målsettinger balanseres med et fokus på å forbedre samhandlingen innad i gruppen.

Forskning viser at høyt presterende lederteam kjennetegnes av et bevisst fokus på teamets samlede prestasjoner, tillit, struktur, utviklingsfokus og felles ansvar for mål og resultater.

Det viktigste din ledergruppe kan gjøre for å overkomme disse utfordringene er derfor å investere i deres egen utvikling.

Begynn med de grunnleggende elementene som må være på plass for å bygge en solid og effektiv ledergruppe. Kartlegg effektiviteten i deres eget team. Identifiser områdene der gruppen fungerer godt. Og fremhev helt konkrete områder som krever et ekstra fokus dersom dere skal prestere enda bedre som et team.

Kartlegg teamets styrker og utviklingsområder

Det er ikke alltid så lett å sette fingeren på hva som mangler, eller ikke fungerer, når du selv er deltaker i ledergruppen. Derfor er det en god investering å få støtte av en ekstern fasilitator. Med utviklingsverktøyet Group Development Questionnaire (GDQ) kan dere sammen kartlegge lederteamets modenhet, styrker og utviklingsområder.

Gjennom kartleggingen får ditt team svar på dagens nivå for samarbeidseffektivitet og produktivitet. Da vil helt konkrete tiltak som løfter gruppens prestasjonsnivå identifiseres. I tillegg sikres utviklingsprosessen av fasilitatoren.

GDQ er et internasjonalt anerkjent verktøy med utspring i modellen «Integrated Model of Group Development». Modellen er basert på gjennomgående forskning av psykolog og professor Dr. Susan Wheelan. Metoden er testet med stor suksess på over 12.000 lederteam verden over.

Gjennom sin forskning avdekket Dr. Wheelan flere interessante resultater. Hun så blant klare fordeler for lederteam som scorer høyt på samarbeidsproduktivitet, sammenlignet med de som scorer lavt på disse parameterne:

 • Akuttmottak der ledelsen har høy score har flere overlevende
 • Team i tjenestesektoren hadde mer fornøyde kunder
 • Industrielle virksomheter produserer flere varer
 • Lederteam i finansbransjen forvalter penger bedre
 • Elever presterer bedre på nasjonale prøver.

Felles kjennetegn for alle disse teamene er et fokus på teamets samlede prestasjoner, strukturer som muliggjør, klare roller og et felles ansvar for mål og resultater.

Vi i MentalKapital ICG er sertifiserte på GDQ og kan støtte ledergruppen i sin utvikling.