Gjennom et helt år valgte Maarud AS å sette fokus på lederutvikling i organisasjonen med MentalKapital. Det førte både til tøffe tak, og mange aha-opplevelser.

– Det har vært enormt nyttig, og jeg har lært masse om både meg selv og kollegene mine, sier Senior Brand Manager Anette Eidesen. Gjennom faste sesjoner en gang i måneden gjennom et helt år, har de jobbet både individuelt og i par og team for å analysere seg selv, kollegene og hvordan man samhandler.

– Å fordele kurset over et helt år, gjør at man har mulighet til å justere underveis. Det startet jo med en 360-analyse både av oss selv og andre, hvor man får tydelig svar på hvor ens styrker og svakheter er, sier Eidesen.

Tøft
Hun måtte ta flere turer ut av komfortsonen, også gjennom å jobbe med kolleger hun ikke jobber med til daglig.

– Vi har jo vært nødt til å være brutalt ærlige, både med oss selv og kollegene. Da får man også en større forståelse av hvorfor folk reagerer som de gjør i gitte situasjoner. Personlig har jeg gjort meg mange refleksjoner på hvordan jeg er, og hvordan det oppfattes av andre, sier Eidesen, og legger ikke skjul på at det kan være tøft.

– Samtidig hadde vi trygge, gode rammer og delte på godt og vondt. Det blir ganske mange aha-opplevelser i en sånn prosess, legger hun til.

Verktøy
Med hovedvekt på dialog og praktiske oppgaver, har kursdagene blåst avgårde, uten at det har føltes som det har gått på bekostning av de daglige arbeidsoppgavene.

– Det er lett å tenke at dette har jeg ikke tid til, og likevel har jeg fått noe ut av det hver eneste gang. Jeg har fått med meg en del verktøy som jeg har implementert i hverdagen, og sammen med en mye større forståelse for hvorfor andre er som de er, og jeg er som jeg er, tror og håper jeg at jeg har blitt en bedre kollega av det, understreker Eidesen.

Ønsket utvikling
Tilfeldigheter førte til at Maarud og HR-sjef Ole Enok Skjellestad valgte lederutvikling gjennom MentalKapital.

– En form for lederakademi var ønsket i organisasjonen, og en medarbeiderundersøkelse viste at lederutvikling var noe vi burde ta tak i. Vi hadde dialog både internt og med MentalKapital, og fikk tilpasset et opplegg slik vi ønsket det, sier Skjellestad. Maarud har rundt 200 ansatte, og oppunder 25 ulike ledere.

Innertier
Det er ofte slik at ledere blir overlatt til seg selv, og ikke alle er like flinke til å oppdatere seg på egen hånd, mener HR-sjefen.

– Vi hadde noen tanker selv om hva vi ønsket å hensynta i en travel hverdag, blant annet med flere, kortere samlinger over tid. Tilbakemeldingene fra organisasjonen er at vi har truffet innertier. Vi har sett en gradvis større åpenhet, og mener vi klarer å agere smartere i kommunikasjonen, sier Skjellestad.

Sammensveiset
– Vi har sett en gradvis større åpenhet, lederne også har blitt klokere i forhold til sin egen kommunikasjon og væremåte, samtidig som organisasjonen har blitt mer sammensveiset. Dette er god organisasjonsutvikling. Vi ønsker definitivt en lignende løsning for flere ledere i åra som kommer. De som har vært litt tilbakeholdne er ikke så redde for å si sin mening, samtidig som de som har vært litt tøffe i stilen, har blitt mer diplomatiske, forteller Skjellestad, og mener endringsledelse og kommunikasjon blir sentrale emner framover.

Bedre rustet
– Maarud ønsker å bruke en del tid på begge deler. Er man bevisst på motstand og fallgruver som finnes, så gjør det organisasjonen bedre rustet til å møte endringer, mener han.

– Utfordringen er ofte manglende lederskap. Godt lederskap trengs for å få et godt arbeidsmiljø i avdelingene, og lederutvikling har stor betydning for at en bedrift skal utvikle seg og møte samfunnets tøffe krav, sier han.