Vet du hvordan du kan utvikle teamet ditt til å bli velfungerende. Ønsker du en felles metodikk for utvikling av team og ledergrupper i din organisasjon?

Forskningsbasert verktøy som skaper høyproduktive team

Som en av de første i Norge, er ICG Norway sertifisert på den vitenskapelig beviste teamkartleggingen «GDQ» -Group Development Questionnaire.

Gjennom bruk av GDQ kartlegges teamets modenhet, styrker og utviklingsområder. Den gir et bilde av teamets effektivitet og produktivitet sammenlignet med andre team, og identifiserer konkret hvilke områder teamet bør jobbe med for å forbedre sitt samarbeid. Fokus er på teamet som helhet og ansvaret for utvikling ligger også hos teamet. Teamutviklingen går gjerne over 6 måneder og er en kombinasjon av workshops, praktisk erfaring og digital læringsstøtte gjennom Teambook.

GDQ er internasjonalt anerkjent og baserer seg på forskningen til Susan Wheelan om samarbeidseffektivitet i grupper. Forskningen er testet på mer enn 12.000 team, og teorien heter Integrated Model of Group Development. Forskning viser at høyt presterende team kjennetegnes gjennom fokus på teamets samlede prestasjoner, tillit, struktur, og felles ansvar for mål og resultater.