Selvledelse

Selvledelse på hjemmekontoret

I en annerledes hverdag med hjemmekontor, usikkerhet og mange endringer er behovet for selvledelse større en noen gang! For mange har PC-skjermen flyttet ut fra kontoret og plassert på kjøkkenbenken. Plutselig har vi fått et enda større ansvar i å organisere hverdagen vår og det hjemme hos oss selv. Hva gjør det med oss når vi ikke lenger har de faste rammene rundt oss? Mange rapporterer om at de sliter med å få til en god struktur og fremgang fra hjemmekontoret. Med stadige avbrytelser fra hverdagslivet, kan det være vanskelig å jobbe effektivt og komme inn i en god flyt. I tillegg opplever mange en følelse av isolasjon og mangler den vante tilhørigheten i teamet.

Mest sannsynlig vil hverdagen vår post Covid-19 være annerledes enn før. For mange vil hjemmekontor fortsette å være hverdagen og for andre blir det en mer hybrid situasjon. Derfor er det så viktig å lære gode mestringsstrategier nå og da er selvledelse sentralt.

Lær hvordan selvledelse kan støtte deg og dine medarbeidere

Selvledelse defineres av Professor Tom Karp ved Høyskolen Kristiania slik: «Selvledelse er å påvirke seg selv (tanker, følelser, vilje, atferd) for å takle hverdagen, sette grenser, prestere, samt utvikle seg selv. “ https://www.ledernytt.no/stopp-tidstyvene-og-reduser-stress.6299565-458588.html.  Tom Karp har forsket mye på temaet og bl.a. gitt ut boka Til meg selv: Om selvledelse.

Gjennom en online workshop som går over 2 moduler vil deltakerne lære teknikker som de umiddelbart kan ta i bruk for å skape en bedre arbeidshverdag. Deltakerne vil lære hvordan jobbe mer strukturert og effektivt. Ved å ta i bruk verktøy for selvledelse vil opplevelsen av mestring, glede og overskudd i hverdagen være tilstede. Gode vaner er nøkkelen til en produktiv arbeidsdag og ved å lære dette vil det også hjelpe til med stresshåndtering. Deltakerne vil i få innsikt i måter å balansere og prioritere tid og energi slik at mål oppnås.

Online workshop i selvledelse

I denne workshopen deler vi selvledelse i 3 hovedpilarer. Pilar 1 Selvinnsikt, Pilar 2, Selvstyring og Pilar 3, Selvivaretagelse.

 

 Selvledelse steg en selvinnsikt
Pilar 1 Selvinnsikt:

I den første pilaren er fokus å øke innsikten på hvordan ting er i dag og hva som kan forbedres for økt selvledelse. Vi jobber bl.a. med tankesett, atferdsmønstre, motivasjon og verdier. Denne innsikten er vesentlig for å identifisere en utviklingsplan for selvledelse for å identifisere hva som bør endres for enda bedre selvledelse hverdagen

Selvledelse steg to selvstyring ilustrasjon
Pilar 2 Selvstyring:

I den andre pilaren presenterer vi en 5 trinns modell til selvledelse i hverdagen. Det handler om å innarbeide gode vaner fra starten av dagen til avslutning og deltakerne får en metodikk og gode verktøy for å gjøre nettopp dette.

Pilar 3 Selvivaretagelse.

Den siste pilaren i selvledelse handler om å identifisere hva man trenger for å fungere optimalt i hverdagen. Her vil vi fokusere ekstra på hjemmekontorsituasjonen hvor gode tips og råd til hva man kan gjøre for å ivareta seg selv og sine behov.

Nytteverdi av online workshop i selvledelse

Deltakerne vil få:

  • Økt selvinnsikt i hvordan selvlede fokus for å oppnå mål og prioriteringer.
  • Lære mer om seg selv og sine tanke- og vanemønstre og hvordan jobbe strukturert med disse for å lede seg selv enda bedre.
  • Innsikt i motivasjonsdrivere og verdier som gir nyttig informasjon om hva deltakeren kan gjøre for å oppnå mer tilfredshet og produktivitet i hverdagen.
  • Lær nyttige modeller og selvledelsesteknikker for å innarbeide gode vaner i hverdagen som støtter både på hjemmekontor og ellers.
  • Få økt innsikt i hvordan få hjemmekontorsituasjonen til å fungere optimalt. Lær også hvordan ivareta energi, mestre stress og få en bedre jobb/fritid balanse.

 

Vi tilbyr både åpne online workshops samt bedriftstilpassede workshops. Ta kontakt med oss for å høre mer.

Vil du vite mer?