Vår reise som MentalKapital AS startet i 2013. Vi, dvs. Hilde Grimstad Andresen og Marianne Kjøraas som har kjent hverandre siden studietiden ved Arizona State University, bestemte oss for å starte selskap sammen med forretningsideen om å støtte ledere gjennom bruk av coaching. Begge har lang erfaring fra næringslivet og det å ta steget ut og etablere noe selv var en drøm hos oss begge. Siden den gang har selskapet utviklet seg og er i dag også en del av Integrated Consulting Group med 140 dyktige konsulenter i 14 land med et bredt tjenestespekter innen endring og transformasjon.

Vi ser ikke på oss selv som «vanlige» konsulenter. Det vi leverer for våre kunder er alt annet enn «vanlig». Vi jobber med menneskene som skaper resultater og endringer hver eneste dag! Det er et utrolig givende arbeid der vi er med og støtter den enkelte leder, ledergruppe og team med å utvikle seg i tråd med det organisasjonen, markedet og den enkelte trenger. Hver kunde er forskjellig og derfor jobber vi i tett partnerskap med våre kunder for å tilpasse leveransen til hvert enkelt selskap.

Ved å investere i utvikling av disse ressursene bygges det kapital. Alt handler om endring og utvikling – om de er på overordnet organisasjonsnivå eller hos den enkelte. Vi brenner for at bedrifter ser verdien i å investere i sine ledere og team. MentalKapital er realkapital!

Håp, optimisme, mestringstro og utholdenhet er våre verdier. Disse fire viktige verdiene representerer også de fire psykologiske hjørnestenene som er definisjonen på mental kapital. Vi vet at dersom det investeres i å utvikle håp, optimisme, mestringstro og utholdenhet bygger vi våre kunders mentale varer som støtter ledere og medarbeidere med i å initiere, gjennomføre og håndtere endring.

Våre tjenester innbefatter leder- og organisasjonsutvikling, teamutvikling, endringsprosesser og coaching. Vi er i stadig utvikling og mye av det vi leverer i dag er på digitale plattformer. Vi tilpasser tjenestene til deres behov og gjør alltid vårt ytterste for å skape endringene dere ønsker.

Oppsummert er vi «Your Partner in Change!»