Tenk å ha et lederverktøy som gjør det lettere å lede på en god måte? Med Motivati Digitale Lederverktøy får du en metode og et verktøy som støtter deg i medarbeideroppfølging. Verktøyet gjør at medarbeidersamtalen og oppfølging oppleves som målrettet, verdiskapende og individuelt tilpasset. Under finner du en animasjon som beskriver verktøyet i mer detalj.

 

 

Mange synes den største utfordringen med medarbeidersamtalen er å gjøre den relevant og viktig for begge parter. Motivati har  funnet løsningen på dette med sitt verktøy og sin metode. Dette er Motivatimetoden:

  • Skybasert lederverktøy
  • Bygget på solid forskning fra Handelshøyskolen BI
  • Medarbeidere bruker 15-20 minutter på å svare på en undersøkelse som gir konkret innsikt i den enkeltes jobbhverdag
  • En GAP-analyse tydeliggjør hva samtalen bør dreie seg om og gir et unikt og individuelt utgangspunkt for en nyttig medarbeidersamtale
  • Som leder får man mulighet til å se samlede resultater fra egen avdeling
  • Gir svært fleksible muligheter til datainnsamling og HR-analyse som bedre kan synliggjøre effekten av HR-initiativ i din virksomhet

MentalKapital ICG er stolte forhandlere av verktøyet!