Den nåværende situasjonen vi er i med Covid 19 byr ikke bare på store utfordringer for alle organisasjoner, det fører også til helt nye krav til ledelse og samarbeid på avstand. Sikre at dine ledere har det som skal til for å både trives og lykkes i rollen!

Godt lederskap handler om å skape resultater gjennom andre. Våre programmer støtter dine ledere i nettopp dette. Gjennom utviklende lederutviklingsprogrammer får du som leder styrket din relasjonelle- og kommunikative kompetanse i forhold til å lede både nært og på avstand. I tillegg vil du få økt selvinnsikt og forstå mer av hvordan du selv påvirkes og påvirker andre. Erfaringsmessig vil du etter treningen oppleve en høyere grad av tilfredshet i rollen som leder, og få tydeliggjort og utviklet din lederstil.