Executive Coaching – Vår tilnærming

Vi støtter ledere i å bli mer effektive i rollen sin gjennom positive, bærekraftige og merkbare endringer i lederatferd.

I en verden i rask endring er det en stor utfordring å lede. Å bevare og formidle stabilitet og trygghet, men samtidig fremme endring, fleksibilitet, smidighet og kreativitet er motstridende områder der dagens ledere må kunne prestere godt. Vi tror på livslang læring og utvikling, og at uansett alder kan vi utvikle oss ved å lære av egne erfaringer, ved å endre atferd og avlære gamle mønstre.

Ledere har ofte mer enn nok informasjon og kunnskap om lederskap, men i de fleste tilfeller er det nødvendig med en mer bærekraftig implementering. Effektivitet kan oppnås når kunnskap blir forvandlet til handling. Gjennom vår utstrakte erfaring fra organisasjons- og lederutvikling, ledercoaching og egen erfaring som ledere i næringslivet har vi et solid grunnlag for å kunne skape ønskede endringer gjennom å kombinere ulike teknikker for utviklingstiltak.

Alle våre coacher er sertifiserte.

De riktige forutsetningene

Sammen med våre kunder sørger vi for at forutsetningene for vellykket coaching er oppfylt: vilje til endring, åpenhet og transparens i forholdet mellom coach og leder, tilstrekkelig evne for selvledelse, gjensidig aksept, konfidensialitet og vilje til å handle.