team rund bord

Her er noen av våre kunder:

Vi har gleden av å jobbe med spennende kunder fra ulike bransjer. Felles for leveransene er at vi har jobbet med de menneskelige ressursene i selskapene. Det er der MentalKapital ICG har sin ekspertise. Vi jobber i tett partnerskap med våre kunder for å støtte de i å skape ønskede endringer og nå resultater.

Vi tilrettelegger utviklingsprogrammer hos hver enkelt kunde basert på deres behov. For kundene under har vi bl.a. jobbet dedikert med hele organisasjonen. Det har bl.a  vært i forbindelse med kulturbygging, organisasjonsendringer og bygging av kompetanse og ferdigheter for lederne. Dette gjør vi gjennom tilrettelagte utviklingsprosesser for ledergruppene, ledere, team og medarbeidere. Mange av kundene våre bruker oss også som «interncoach» der deres ledere og medarbeidere får tilbud ved behov eller for å støtte endringsprosesser.

Les gjerne artikkelen der Maarud deler sin erfaring MentalKapital ICG her: https://mentalkapital-icg.no/ut-av-komfortsonen/

Er du interessert i å høre mer om våre leveranser ta kontakt!

 

Er du interessert i å høre mer?