beratungsverstaendnis_header

Vår metode for endring

Hvordan lykkes med endringsprosesser og endringsledelse? Det å skape endring og transformasjon er kjernen i alt vi gjør! Gjennom fokus på kundens utviklingsmål jobber vi i tett partnerskap med kundene og skaper utviklingsprosesser som får ønsket effekt. Det handler om å jobbe med menneskene som skal gjennomføre endringene gjennom fokus på atferd, holdninger og følelser. I tillegg må vi ha fokus på strukturer, prosesser, verktøy og metoder. Vi kaller det å jobbe med «Inside the skin» og «Outside the skin» prosesser og integrere disse.  Det er på denne måten vi skaper endring som integreres i hverdagen.

 

 

Våre verdier er mer enn bare fine ord på en skjerm, men viser hva du kan forvente av oss.

Vil du vite mer?