Header 2_MentalKapital

Make an impact.

Your Partner in Change.

MentalKapital ICG jobber med organisasjonsutvikling med fokus på lederutvikling og teamutvikling gjennom tilrettelagte utviklingsløp. I dag er vi alle berørt av Covid-19 epidemien og som resultat av dette har behov for utvikling av digitalt lederskap og teamledelse vært spesielt i fokus. Ønsker du å styrke deg eller dine ledere i digital lederkompetanse er dette noe vi både brenner for og har god kompetanse på. Vi vil gjerne dele dette med deg og din organisasjon.

Selvledelse

Selvledelse er noe som har blitt enda mer aktuelt nå som mange sitter på hjemmekontor og må selv ta et enda større ansvar i å organisere hverdagen sin. Dette handler ikke bare om gode selvledelsesteknikker for å strukturere hverdagen, men også hvordan jobbe med tanker, følelser og legge til rette for motivasjon. Les gjerne mer om vår online workshop i selvledelse. Her lærer deltakerne å utvikle selvledelse som gjør at de fungerer godt i hverdagen og bruker sine mentale ressurser på hjemmekontoret. Tilbakemelding fra de som har vært med workshopen er at de opplever å få konkrete tips, verktøy og støtte som de enkelt kan ta i bruk i sin hverdag.

Post Covid-19

Hva skjer etter pandemien er under kontroll og vi er tilbake i ny hverdag? Hvilke utfordringer vil lederne møte på og er de rustet til å håndtere dette? Hva med medarbeiderne? Mest sannsynlig vil en hybrid setting være gjeldende for mange selskaper samt at mange vil fortsette på hjemmekontor. Derfor er det så viktig at medarbeidere og ledere lærer gode mestringsstrategier nå og da er bl.a. selvledelse sentralt.

 

Kom i gang med endringsprosessen i dag!